Chess

2015 Chinese Women’s Championship LIVE!

The 2015 Chinese Individual Chess Championship for women is taking place from 18-29th May, in Jiangsu Xinghua, a city under the administration of Taizhou, Jiangsu province, China.

The event is a single round-robin tournament with the participation of: WGM Tan Zhongyi 2475, WGM Lei Tingjie 2449, IM Shen Yang 2449, WGM Ding Yixin 2433, IM Guo Qi 2424, WIM Ni Shiqun 2393, WGM Wang Jue 2369, WGM Zhang Xiaowen 2353, WIM Zhai Mo 2330, WFM Xiao Yiyi 2253, Li Xueyi 2226 and Zhu Ying 2128.

The tempo of play is 90′ + 30″.

Standings and statistics

More: Play online chess / Chess Arena Video Channel

Chess, chess news and tournaments by Chessdom © 2007 - 2018