Chess

Grischuk blitz champion

Only a few weeks before the start of the World Chess Championship in Mexico 2007, Grishchuk became champion of the 61st blitz tournament of Moscow. Here are the final standings:

1 Grischuk – 17

2-3 Bareev, Malakhov – 14

4 Nepomnjashchy – 13

5 Korotylev – 12

6 Najer – 11.5

7 Savchenko – 11

8-9 Dvalishvili, Zvjaginsev – 10.5

10-11 Dobrov, Grachev – 10

12 Dreev – 9.5

13 Amonatov – 8

14 Balashov – 7.5

15 Ulko – 6.5

16-17 Vasjukov, Papin – 6

18 Malakhov – 5.5

19 Vlasov – 4.5

20 Voevodin – 2.5

Chess, chess news and tournaments by Chessdom © 2007 - 2018