Bogo-Indian DefenseE11

Deepan C. (2482)
Priyadharshan K. (2411)

2nd Subic International Open (3.6)
Subic Bay Free Port, 2009


1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+ 4. Nbd2 b6 5. e3 Bb7 6. a3 Bxd2+ 7. Qxd2 d6 8. b4 Nbd7 9. Bb2 c5 10. Be2 Qe7 11. O-O O-O 12. Rfd1 Rfd8 13. Qe1 e5 14. bxc5 bxc5 15. dxe5 dxe5 16. Qa5 Ne8 17. a4 e4 18. Ne1 Qe6 19. Rab1 Qa6 20. Bc3 Nb6 21. Rxd8 Rxd8 22. Qxc5 Nxa4 23. Qe7 Qd6 24. Qxd6 Nxd6 25. Bd4 Bc6 26. g4 h5 27. c5 Nc8 28. Rb8 Rf8 29. Bd1 a5 30. Rb1 Rd8 31. Ra1 Rxd4 32. exd4 Nc3 33. Nc2 Ne7 34. Ne3 a4 35. d5 Nexd5 36. Nxd5 Bxd5 37. Bxa4 Kf8 38. Ra3 Ne2+ 39. Kf1 Nd4 40. Rc3 Ne6 41. c6 Nc7 42. Bb3 Bxb3 43. Rxb3 Ke7 44. gxh5 Kd6 45. Rg3 Ne6 46. Rxg7 1-0


 

Bogo-Indian DefenseE11

Gupta A.
Xiu D.

Subic Open (3)
Subic, PHI, 2009


1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Nbd2 O-O 5. a3 Be7 6. e4 d5 7. e5 Nfd7 8. b4 a5 9. b5 c5 10. Bb2 cxd4 11. Bxd4 Nc5 12. Qc2 Nbd7 13. Be2 b6 14. cxd5 exd5 15. O-O Bb7 16. a4 f6 17. exf6 Bxf6 18. Nb3 Rc8 19. Qb2 Nxb3 20. Qxb3 Nc5 21. Qa2 Bxd4 22. Nxd4 Rf4 23. Rad1 Qf6 24. Nc6 Rxa4 25. Qxd5+ Kh8 26. Bf3 Rf4 27. Rfe1 h6 28. Re3 Qb2 29. Qd6 Qf6 30. Qd2 Qg5 31. Qc3 Rcf8 32. Rde1 Qf6 33. Qc2 Bc8 34. Qd2 Kh7 35. Ne5 Bf5 36. Rd1 Rb4 37. Bc6 Rd8 38. Bd5 Ne4 39. Rxe4 Bxe4 40. Nd7 Qe7 41. Bc6 Bf5 42. h3 Bxd7 43. Bxd7 Kh8 44. Qd5 Re4 45. Qd2 Re2 46. Qc3 Qb4 47. Qc7 Qe7 48. Qc3 Qe5 49. Qc1 Qf6 50. f4 Qb2 51. Qc6 Qc2 52. Rd5 Rxg2+ 0-1


 

English-KID FianchettoA00

Murshed N. (2407)
Bitoon R. (2479)

2nd Subic International Open (3.7)
Subic Bay Free Port, 2009


1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Bc5 4. Nc3 O-O 5. e3 d6 6. Nge2 c6 7. O-O Bg4 8. h3 Be6 9. d4 Bb4 10. b3 e4 11. d5 cxd5 12. cxd5 Bf5 13. Bb2 Nbd7 14. g4 Bg6 15. g5 Nh5 16. h4 Bxc3 17. Bxc3 f6 18. Nd4 fxg5 19. Ne6 Qe7 20. hxg5 Rf5 21. f4 exf3 22. Rxf3 Rxg5 23. Nxg5 Qxg5 24. Qd4 Ndf6 25. Rf4 Nxf4 26. exf4 Qg3 27. Bb2 Rc8 28. Rf1 Be4 29. Rf2 Rd8 30. Bc3 Bxd5 31. Kf1 Be4 32. Qc4+ d5 33. Qc7 Qg4 34. Kg1 Rc8 35. Qe5 Bxg2 36. Rxg2 Qd1+ 0-1


 

SicilianB91

Megaranto S. (2553)
Ashwin J. (2413)

2nd Subic International Open (3.12)
Subic Bay Free Port, 2009


1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. g3 e6 7. Bg2 Be7 8. O-O Bd7 9. h3 Nc6 10. Nde2 b5 11. a3 Qc7 12. g4 h6 13. Be3 g5 14. f4 gxf4 15. Nxf4 Ne5 16. Nfd5 exd5 17. Rxf6 Bxf6 18. Nxd5 Qd8 19. Bb6 Qb8 20. Nxf6+ Kf8 21. Be3 Be6 22. Qd2 Ke7 23. Bxh6 Qa7+ 24. Kh1 Qc5 25. b4 Nc4 26. bxc5 Nxd2 27. Bxd2 Kxf6 28. Rf1+ Kg6 29. cxd6 Bxg4 30. Bc3 f5 31. Bxh8 Rxh8 32. Kg1 Bxh3 33. Bxh3 Rxh3 34. Rxf5 Rh7 35. Rf3 Rh8 36. e5 Rd8 37. Kf2 a5 38. c3 Re8 39. d7 Rd8 40. e6 1-0


 

EnglishA16

Sadorra J. (2451)
Ganguly S. (2625)

2nd Subic International Open (2.1)
Subic Bay Free Port, 2009


1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Qa4+ Bd7 6. Qb3 Nb6 7. d4 Bg7 8. Bf4 Be6 9. Qa3 c5 10. Qxc5 Nc6 11. e3 Rc8 12. Qa3 O-O 13. Rd1 a5 14. Ne5 Nd5 15. Nxc6 Rxc6 16. Bb5 Rb6 17. Qxa5 Nxf4 18. exf4 Bb3 19. O-O Bxd1 20. Rxd1 Rd6 21. Qa7 Bxd4 22. Qxb7 Bxc3 23. Rxd6 Qxd6 24. bxc3 Rb8 25. Qa6 Qxf4 26. g3 Qc1+ 27. Kg2 Qxc3 28. a4 Qc5 29. h4 Kg7 30. Qa5 Qd5+ 31. Kh2 Rc8 32. Qb4 Rc1 0-1


 

EnglishA14

Nguyen N. (2588)
Dimakiling O. (2426)

2nd Subic International Open (2.4)
Subic Bay Free Port, 2009


1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 a6 5. cxd5 exd5 6. O-O Bd6 7. d3 O-O 8. Nc3 Nc6 9. Bg5 Be7 10. e4 dxe4 11. dxe4 h6 12. Bf4 Be6 13. Qxd8 Bxd8 14. Rfd1 g5 15. Be3 Rc8 16. Rac1 Re8 17. h3 Be7 18. Nh2 Bf8 19. f4 Nh5 20. Bf3 Nf6 21. Ng4 Bg7 22. e5 Nxg4 23. hxg4 Rcd8 24. Bc5 Kh8 25. Kf2 f5 26. gxf5 Bxf5 27. Nd5 gxf4 28. gxf4 Rd7 29. Ne3 Rxd1 30. Rxd1 Be6 31. b3 Bf8 32. Bxf8 Rxf8 33. Bxc6 bxc6 34. Kf3 a5 35. Ke4 a4 36. f5 Bg8 37. e6 axb3 38. axb3 Rb8 39. Rd3 h5 40. e7 Kg7 41. Rd8 Rb4+ 42. Ke5 Rb5+ 43. Kf4 Bf7 44. e8=Q Bxe8 45. Rxe8 h4 46. Re7+ Kg8 47. Ng4 h3 48. Re3 1-0


 

SicilianB66

Mas H. (2425)
Gupta A. (2570)

2nd Subic International Open (2.5)
Subic Bay Free Port, 2009


1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Qd2 a6 8. O-O-O Be7 9. f4 Nxd4 10. Qxd4 b5 11. Bxf6 Bxf6 12. Qxd6 Qxd6 13. Rxd6 Bb7 14. Bd3 Be7 15. Rb6 O-O-O 16. a4 Bc5 17. Rxb7 Kxb7 18. axb5 axb5 19. Nxb5 Kb6 20. Nc3 Be3+ 21. Kb1 Bxf4 22. h3 Be5 23. Nd1 Bd4 24. Rf1 Rd7 25. Rf3 Rhd8 26. Kc1 h5 27. Be2 g6 28. Rb3+ Kc7 29. Rf3 Kd6 30. c3 Bb6 31. Bb5 Rb7 32. b4 Ke7 33. Kc2 Ra7 34. Nb2 f5 35. Bd3 Ra1 36. Kb3 Rg1 37. Na4 Ba7 38. c4 Rxg2 39. exf5 gxf5 40. c5 h4 41. Kc4 Rg3 42. Be2 Rd2 43. Nc3 Bb8 44. b5 Be5 45. b6 Rxf3 0-1


 

Old IndianA53

Xiu D. (2422)
Megaranto S. (2553)

2nd Subic International Open (2.7)
Subic Bay Free Port, 2009


1. d4 d6 2. Nf3 Nf6 3. c4 Bg4 4. Qb3 Qc8 5. g3 g6 6. Bg2 c6 7. Nc3 Bg7 8. O-O O-O 9. Be3 Na6 10. Rac1 Rb8 11. Qa3 Bh3 12. b4 Bxg2 13. Kxg2 Nc7 14. d5 cxd5 15. cxd5 Qf5 16. Qb3 Ncxd5 17. Bxa7 Ra8 18. Bd4 Nxc3 19. Bxc3 Qe6 20. Qxe6 fxe6 21. Ng5 e5 22. Ne6 Rfc8 23. Bd2 Ne4 24. Rxc8+ Rxc8 25. Rc1 Ra8 26. Be3 Kf7 27. Nxg7 Kxg7 28. Rc7 Kf7 29. f3 Nf6 30. Rxb7 Rxa2 31. Kf1 e4 32. fxe4 Nxe4 33. b5 Rb2 34. Bd4 Rb1+ 35. Kg2 Ke6 36. Kf3 d5 37. Rb8 Rb3+ 38. Kg2 Rb4 39. e3 Nd6 40. b6 Kd7 41. Rh8 h5 42. Rg8 Nc4 43. Rxg6 e5 44. Bc5 Rb5 45. Rg7+ Ke6 46. b7 Kf6 47. Rh7 Kg6 48. Rd7 Na5 49. Bb6 Rxb6 50. Rd6+ Rxd6 51. b8=Q Nc4 52. e4 Rf6 53. Qg8+ Kh6 54. h4 Rd6 55. exd5 Rxd5 56. Qg5+ Kh7 57. Qxh5+ 1-0


 

SicilianB92

Yang K. (2413)
Paragua M. (2529)

2nd Subic International Open (2.9)
Subic Bay Free Port, 2009


1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be2 e5 7. Nb3 Be7 8. Be3 Be6 9. Nd5 Nbd7 10. Qd3 Bxd5 11. exd5 O-O 12. g4 Nc5 13. Nxc5 dxc5 14. O-O-O Bd6 15. g5 e4 16. Qd2 Nd7 17. h4 b5 18. h5 f5 19. gxf6 Qxf6 20. Kb1 b4 21. Bg4 Nb6 22. Be6+ Kh8 23. h6 g6 24. b3 a5 25. Rhe1 a4 26. Bg5 Qf3 27. Re3 Qxf2 28. Qxf2 Rxf2 29. Rxe4 Raf8 30. Bh3 R2f3 31. Re6 Nc8 32. Bg4 Rg3 33. Re4 Ne7 34. Bxe7 Bxe7 35. Rxe7 Rxg4 36. bxa4 Rd8 37. d6 Rf4 38. d7 Rff8 39. Rde1 1-0