PetrovC42

Anand V.
Kasimdzhanov R.

World Champions Friendly Match (1)
Tashkent, 2011


1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. d4 d5 6. Bd3 Nc6 7. O-O Be7 8. Nc3 Bf5 9. Re1 Nxc3 10. bxc3 Bxd3 11. cxd3 O-O 12. Rb1 Rb8 13. Rb2 b5 14. Rbe2 a5 15. h3 Bd6 16. Ne5 Bxe5 17. dxe5 d4 18. cxd4 Nxd4 19. Re4 f5 20. exf6 Qxf6 21. Bf4 Rbd8 22. Qd2 c5 23. Bg5 Qg6 24. Rg4 h5 25. Rg3 Nf5 26. Bxd8 Nxg3 27. Bxa5 Nf5 28. Qf4 Nd4 29. Qe4 Qf7 30. f3 Qxa2 31. Bb6 Rf5 32. Kh1 Qd5 33. Rc1 Ne6 34. Re1 1/2-1/2


 

CatalanE01

Kasimdzhanov R.
Anand V.

World Champions Friendly Match (2)
Tashkent, 2011


1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Bb4+ 5. Bd2 Bxd2+ 6. Nxd2 O-O 7. Ngf3 b6 8. O-O Bb7 9. Ne5 Qe7 10. Rc1 Rd8 11. Qa4 Na6 12. c5 bxc5 13. dxc5 c6 14. Nb3 Qc7 15. f4 Nb8 16. Qa5 Rc8 17. Rfd1 Nbd7 18. Nxd7 Qxd7 19. e4 Qe7 20. e5 Nd7 21. Nd4 Kh8 22. Re1 g5 23. f5 g4 24. f6 Qf8 25. Re3 a6 26. Bf1 Qd8 27. Qxd8+ Rxd8 28. b4 a5 29. b5 Rdc8 30. a4 cxb5 31. c6 Bxc6 32. Rxc6 Rxc6 33. Nxc6 bxa4 34. Bb5 Nb6 35. Ra3 Rc8 36. Kf2 h5 37. Ke2 Kh7 38. Bd3+ Kh6 39. Nxa5 Nd7 40. Rxa4 Nxe5 41. Nb7 Kg5 42. Nd6 Rd8 43. Nb7 Rb8 44. Ra7 Kxf6 45. Ke3 Rc8 46. Ra3 Rc1 47. Nd6 Re1+ 48. Be2 Rh1 49. Ne8+ Ke7 50. Bb5 Nc4+ 51. Bxc4 dxc4 52. Ng7 Rxh2 53. Ra7+ Kf8 0-1


 

PetrovC42

Anand V.
Kasimdzhanov R.

World Champions Friendly Match (3)
Tashkent, 2011


1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Nc3 Nxc3 6. dxc3 Be7 7. Be3 Nc6 8. Qd2 Ne5 9. O-O-O O-O 10. Kb1 c6 11. Be2 Ng4 12. Bd3 d5 13. Bf4 Bd6 14. h3 Bxf4 15. Bxh7+ Kh8 16. Qxf4 Nxf2 17. Ng5 f6 18. Nf7+ Rxf7 19. Bg6 Nxd1 20. Qh4+ Kg8 21. Re1 Nxc3+ 22. bxc3 Be6 23. Rxe6 Qb6+ 24. Kc1 1-0


 

Catalan OpeningE00

Kasimdzhanov R.
Anand V.

World Champions Friendly Match (4)
Tashkent, 2011


1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Bd2 Qe7 5. Bg2 Nc6 6. e3 O-O 7. Ne2 d5 8. cxd5 exd5 9. Nbc3 Rd8 10. O-O Bxc3 11. Nxc3 b6 12. a3 Be6 13. Rc1 Na5 14. Nb5 Nc4 15. b3 Nxd2 16. Qxd2 c5 17. Qb2 Qd7 18. a4 a6 19. Na3 Rac8 20. Rfd1 Bh3 21. Bh1 Qf5 22. dxc5 bxc5 23. b4 cxb4 24. Qxb4 h6 25. Qb6 Ne4 26. f3 Nf6 27. Qxa6 Rxc1 28. Rxc1 d4 29. Qb6 Rc8 30. Re1 Qd3 31. Nb1 Rc1 0-1