Chess

WGM Zhongyi Tan wins 2015 FIDE Zonal 3.5

china-flagThe 2015 FIDE Zonal Chess Championship 3.5 took place from June 30 to July 6, in¬†Zhongshan, China. The event was a qualification for the Women’s World Championship.

The format of the tournament was 11-round Swiss with tempo of play 90′ + 30″.

2015 Chinese champion for women WGM Zhongyi Tan emerged a convincing winner at 8,5/11 points, winning the nearest followers a full point behind.

WIM Mo Zhai and WIM Shiqin Ni tied for the second at 7,5 points but Zhai prevailed on a better tie-break score.

Tournament website

Final standings:

1 WGM Tan Zhongyi CHN 2487 8,5
2 WIM Zhai Mo CHN 2329 7,5
3 WIM Ni Shiqun CHN 2362 7,5
4 WGM Huang Qian CHN 2460 7
5 IM Guo Qi CHN 2429 7
6 WFM Xiao Yiyi CHN 2226 7
7 Ren Xiaoyi CHN 2202 7
8 WGM Wang Jue CHN 2367 6,5
9 WIM Zhou Guijue CHN 2153 6,5
10 WGM Lei Tingjie CHN 2455 6
11 WGM Zhang Xiaowen CHN 2364 6
12 IM Shen Yang CHN 2460 6
13 Huang Mofei CHN 1978 6
14 Li Xueyi CHN 2197 6
15 Du Yuxin CHN 1806 6
16 Yuan Ye CHN 2122 6
17 WIM Wang Doudou CHN 2191 5,5
18 Liu Manli CHN 2038 5,5
19 WFM Li Zhuoling CHN 1975 5,5
20 WFM Zhao Shengxin CHN 1856 5,5
21 Zhou Zirun CHN 1798 5,5
22 Liao Rui CHN 1865 5
23 Hong Xing CHN 2129 5
24 Zhang Lanlin CHN 2009 5
25 Cai Youyang CHN 0 5
26 WFM Li Yunshan CHN 1934 4,5
27 Wen Yili CHN 1592 4,5
28 Peng Tianlu CHN 1912 4,5
29 Ning Kaiyu CHN 1470 4
30 Xue Yue CHN 1889 4
31 Bai Xue CHN 1616 4
32 Guo Weibao CHN 1716 4
33 Guo Yuhan CHN 1633 3,5
34 WIM Gu Tianlu CHN 2199 0

Chess, chess news and tournaments by Chessdom © 2007 - 2018